מיחזור פסולת אלקטרונית בערים וברשויות המקומיות

פעילות מאי ברשויות המקומיות

container (1)מספר רשויות מקומיות נבחרות החלו ביישום מעמיק של החוק 'לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות התשע"ב - 2012'. יישום החוק בישובים מתבטא במוקדי איסוף עירוניים, מרכזי איסוף, ימי איסוף קבועים, פרסום והסברה לציבור. מטרת התהליך היא להנגיש לכל תושב את היכולת, החובה והזכות לשמור על איכות החיים ולהעביר ציוד ביתי, בעל פוטנציאל זיהומי, לסילוק ומיחזור מוכר. 

הרשויות המקומיות המיישמות את החוק בשטחן

מיחזור פסולת אלקטרונית במועצה מקומית שהם
ta_logo מועצה מקומית כפר ורדים