מחירון מ.א.י ליבואנים ויצרנים

  • מחירון הטיפול להלן מציין עלויות לאיסוף וטיפול לפי מוצר נמכר בישראל. המחירים אינם כוללים מע"מ.

  • המחירון נכון לתאריך ב 1.1.2017 בהתאם לתנאי ההכרה של חברת מ.א.י לפי סעיף 1.9

  • בהתאם להוראת "המנהל"  מטעם המשרד להגנת הסביבה (הרגולטור) מיום ה 9.3.2017, נאסר לערוך שינויים במחירון דמי הטיפול עד לקבלת הנחיות מפורטות לעניין הסדרי האיסוף והטיפול בפסולת אלקטרונית ובסוללות. 

  • ט.ל.ח.


 

מחירון דמי הטיפול ליצרן וליבואן- רשימת מאי

קוד מ.א.י קטגורית בחוק תת קטגוריה בחוק תיאור הציוד הנמכר Item Name מחיר מאי לפריט מטבע
1100 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים עד 200 ליטר Refrigerator < 200 Liters 3.18
1101 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים 200 ליטר עד 400 ליטר Refrigerator > 200 Liters 7.62
1102 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים מ 400 ליטר עד 600 ליטר Refrigerator > 400 Liters 9.78
1103 (1) מכשירי חימום או קירור מקררים או מקפיאים מקררים או מקפיאים מעל 600 ליטר Refrigerator > 600 Liters 12.32
1104 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן עילי עד 1.5 כ"ס AC split < 1.5 hp 6.04
1105 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן עילי מעל 1.5 כ"ס AC split > 1.5 hp 7.55
1106 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן עילי השאר AC split Other 7.55
1107 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן מיני מרכזי עד 3.5 כס AC Cassette < 3.5 hp 11.78
1108 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן מיני מרכזי מעל 3.5 כס AC Cassette > 3.5 hp 15.1
1109 (1) מכשירי חימום או קירור מזגנים מזגן מוסדי או אחר עד משקל 200 ק"ג AC institutional and Others 16.61
1110 (1) מכשירי חימום או קירור מכשירי אדים, קולטי לחות מכשירי אדים, קולטי לחות עד 20 ק"ג range Hood < 20 kg 0.84
1111 (1) מכשירי חימום או קירור מכשירי אדים, קולטי לחות מכשירי אדים, קולטי לחות מעל 20 קג range Hood > 20 kg 3.6
1112 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה משאבות חום, מתקני הסקה Heat Pumps and eating units 7.75
1113 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה מפזר חום מחוץ לבית 1.55
1114 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה מפזר חום ביתי 0.3
1115 (1) מכשירי חימום או קירור משאבות חום, מתקני הסקה רדיאטור 0.99
1199 (1) מכשירי חימום או קירור אחר לפי טון 135
2100 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 60" 5.08
2101 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 50" ועד 60" 4.38
2102 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 40" ועד 50" 3.15
2103 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 37" ועד 40" 2.01
2104 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 27" ועד 36" 1.28
2105 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 24" ועד 27" 0.67
2106 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים טלוויזיה ומסכים מסך מעל 15" ועד 24" 0.6
2107 (2) מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים מחשבים מחשב נייד או טאבלט 0.58
3100 (3) מנורות נורות מנורות פלורוסנט (ישרות, קומפקטיות ואחרות), 0.09
3101 (3) מנורות נורות מנורות קסנון (HID) 0.18
3102 (3) מנורות נורות מנורות LED. 0.03
3103 (3) מנורות נורות מנורות המכילות גז נתרן בלחץ ומנורות מתכת האליד, מנורות המכילות גז נתרן בלחץ נמוך ואחר 0.18
3110 (3) מנורות נורות פסי LED חמישה מטרים 0.08
3104 (3) מנורות גופי תאורה גופי תאורה שאף צלע לא עוברת 50 סמ 0.04
3105 (3) מנורות גופי תאורה גופי תאורה שיש צלע מעל 50 סמ עבור נורה בודדת 0.04
3106 (3) מנורות גופי תאורה גופי תאורה שיש צלע מעל 50 סמ לכמה נורות 0.10
3107 (3) מנורות גופי תאורה נברשות עד 8 ק"ג 1.67
3108 (3) מנורות גופי תאורה נברשות עד 15 ק"ג 3.17
3109 (3) מנורות גופי תאורה נברשות מעל 15 ק"ג 7.42
3001 (3) מנורות נורות נורות
אחר לפי טון
900
3120 (3) מנורות גופי תאורה זרקור תנועה חכם עד 30 קג 1.88
3121 (3) מנורות גופי תאורה זרקור תנועה חכם מעל 30 קג 5.63
3122 (3) מנורות גופי תאורה זרקור לד הצפה עד 12קג 1.88
3123 (3) מנורות גופי תאורה זרקור לד הצפה מעל 12קג 2.38
3124 (3) מנורות גופי תאורה זרקור תאטרון עד 30קג 2.5
3125 (3) מנורות גופי תאורה זרקור תאטרון מעל 30קג 7.5
3126 (3) מנורות גופי תאורה פנס תאורה לנורה 0.63
3127 (3) מנורות גופי תאורה פנס הצפה לד עד 50 סמ 0.04
3137 (3) מנורות גופי תאורה פנס הצפה לד לתאורת גינה וחוץ מעל 50 סמ 0.6
3128 (3) מנורות גופי תאורה פנס תאטרון -פאר 0.4
3129 (3) מנורות גופי תאורה זרקור תאטרון 13.33
3130 (3) מנורות גופי תאורה גוף תאורה אדריכלי מתכוונן/שקוע/על טיח תלוי 1.17
3131 (3) מנורות גופי תאורה פרופיל לד - מחיר למטר רץ 0.15
3132 (3) מנורות גופי תאורה נורות הצפה (לד) עד 10 קג - גוף שקוע 1.17
3133 (3) מנורות גופי תאורה זרקור הצפה גדול עד 30קג - נורות 2.38
3134 (3) מנורות גופי תאורה זרקור הצפה גדול מעל 30קג - 3134 7.13
3135 (3) מנורות גופי תאורה בקר תאורה לד 0.03
3136 (3) מנורות גופי תאורה פנס מהבהב -צקלקה 0.25
3002 (3) מנורות גופי תאורה גופי ופנסי תאורה לשוק המקצועי לפי טון 300
4100 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון תנור חשמלי עד 25 קילו 0.67
4101 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון תנור חשמלי מעל 25 קילו עד 100 קילו 5.36
4102 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון תנור חשמלי מעל 100 קילו 17.42
4103 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון מיקרוגל 1.13
4104 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון פלטה חשמלית 0.59
4105 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון כיריים חשמליות רוחב עד 70 סמ 0.94
4106 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון כיריים חשמליות רוחב מעל 70 סמ 1.18
4107 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון מכונת קפה - בית קפה 5.36
4001 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון אחר לפי טון 170
4108 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; עד 25 קילו מכונות כביסה 1.86
4109 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 25 קילו עד 100 קילו מכונות כביסה 5.58
4110 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 100 קילו מכונות כביסה 9.3
4111 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; עד 25 קילו מדיחי כלים; 1.28
4112 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 25 קילו עד 100 קילו מדיחי כלים; 4.99
4113 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 100 קילו מדיחי כלים; 12.8
4114 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; עד 25 קילו מייבשי כביסה 1
4115 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 25 קילו עד 100 קילו מייבשי כביסה 4
4116 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; מעל 100 קילו מייבשי כביסה 12
4117 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מחשבים, 1.09
4118 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים שרת 1.63
4119 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מרכזיה, מיתקני רשת קבועים 5.44
4120 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות דפוס עד משקל 30 3.06
4121 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות צילום עד למשקל 30 3.09
4122 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות דפוס מעל למשקל 30 10.58
4123 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מכונות צילום מעל למשקל 30 10.71
4124 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מגרסת נייר 1.28
4201 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים מחשב תאורה 1.36
4002 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים אחר לפי טון 200
4125 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; הליכון 11.25
4126 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; אופני כושר 6.75
4127 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; מכונות מזל גדולות 12.8
4128 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות; מערכת קולנוע ביתית 3.3
4129 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות;זל גדולות; מכשיר חתירה 6.6
4003 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות;זל גדולות; אחר לפי טון 200
4130 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מערכת שמע/הקלטה כוללת רמקולים 1.1
4131 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מערכת קומפקט דיסק 0.33
4132 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; מגבר 0.44
4133 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; אורגן 2.1
4134 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; פסנתר חשמלי 3.49
4135 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; גיטרה חשמלית 0.87
4004 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה; אחר לפי טון 200
4136 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי מערכת אל-פסק עד למשקל של 100 ק"ג 2.25
4137 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי גנרטורים ביתיים
עד למשקל של 250 ק"ג
2.62
4138 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי גנרטורים תעשייתיים
עד למשקל של 500 ק"ג
6.55
4139 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ממירים ושונות 1.45
4202 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ארון דימרים חשמלי עד 6 דימרים 3.23
4203 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ארון דימרים חשמלי עד 12 דימרים 8.08
4204 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ארון דימרים חשמלי מעל 12 דימרים 12.92
4205 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ארון דימרים אלקטרוני 7.14
4005 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי שונות לפי טון 160
4140 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; עד 25 קילו 1.53
4141 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; מעל 25 קילו עד 100 קילו 9.18
4142 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; מעל 100 קילו ועד 250 קילו 19.89
4154 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים גדולים; לפי טון 230
4143 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; עד 25 קילו 1.85
4144 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; מעל 25 קילו עד 100 קילו 11.1
4145 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; מעל 100 קילו ועד 250 קילו 14.8
4155 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 (8) מכשירי בקרה וניטור גדולים; לפי טון 230
4146 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים, כגון כספומטים. כספומטים ושונות 8.1
4147 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 כשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים, כגון כספומטים. קופה רושמת 2.5
4006 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 כשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים, כגון כספומטים. אחר לפי טון 120
4148 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי שואב אבק נגרר 1.13
4149 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי שואב אבק רטוב יבש 0.73
4150 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי שואב אבק עומד 1.46
4007 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי אחר לפי טון 170
4008 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה גדולים אחר לפי טון 170
4151 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מטהר אוויר עד 30 ק"ג 2.61
4152 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מטהר אוויר מעל 30 ק"ג 5.22
4153 (4) מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מתקן מים 1.28
5001 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מאי מחיר לפי טון מחיר לפי טון
5100 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים מדיחי כלים; 1.28
5101 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים מייבש כביסה 1.08
5102 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מתקן מים 0.7
5103 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר לחיצה 0.23
5104 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר קופץ 0.23
5105 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון פלטות חשמליות 0.35
5106 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון סכינים חשמליות 0.11
5107 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון קומקום חשמלי 0.23
5108 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל עד 20 ליטר 0.63
5109 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל 20-25 ליטר 0.67
5110 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל 25-30 ליטר 0.76
5111 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל 30-35 ליטר 0.81
5112 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקרוגל מעל 35 1.14
5113 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן עד 20 ליטר 0.36
5114 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן 20 עד 30 ליטר 0.86
5115 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן 30 עד 40 ליטר 1.01
5116 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוסטר אובן מעל 40 ליטר 1.44
5117 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מטחנת בשר 0.99
5118 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון בלנדר מוט 0.22
5119 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון בלנדר עד 400 וואט 0.22
5120 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון בלנדר מעל 400 וואט 0.22
5121 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מעבד מזון עד 1000 ואט 0.22
5122 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מעבד מזון מעל 1000 ואט 0.22
5123 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקסר עד 1600 ואט 0.22
5124 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מיקסר מעל 1600 ואט 0.95
5125 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון טוחן אשפה 0.66
5126 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון סיר בישול 0.44
5127 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון אופה לחם 0.66
5128 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מסחטות 0.55
5129 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת פופקורן 0.7
5130 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת וופל בלגי 0.48
5131 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת פנקייק 0.48
5132 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשיר להכנת גלידה 0.48
5133 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה טוחנת במשקל עד 10 ק"ג 0.72
5134 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה טוחנת במשקל מעל 10 ק"ג 2.16
5135 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה קפסולות 0.43
5136 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מקציף 0.08
5137 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכונת קפה קפסולות משולבת מקציף 0.51
5001 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון אחר לפי טון 200
5003 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 4 מכשירים קטנים לייצור או העברה של זרם חשמלי אחר לפי טון 160
5138 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים שואב אבק רובוטי 0.49
5139 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים שואב אבק ידני 0.2
5140 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים שואב אבק, מנקי שטיחים אחר 0.97
5141 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ יבש 0.2
5142 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ אדים 0.2
5143 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ קיטור 0.4
5144 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים מגהץ אחר 0.4
5004 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי ניקוי קטנים אחר לפי טון 160
5145 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר תקרה 0.68
5146 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר עמוד 0.68
5147 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר שולחן 0.23
5148 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוור ריצפה 0.23
5149 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר תליה 0.23
5150 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר ונטה עד 8" 0.23
5151 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר ונטה מ 9" עד 20" 0.23
5152 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר ונטה מעל 20" 0.23
5153 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאוורר אחר 0.23
5154 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מטהרי אוויר 0.23
5155 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר 0.23
5156 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 שעונים ושעוני יד שעונים ושעוני יד 0.03
5157 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים לטיפוח הגוף מכונות גילוח, מחליקי שיער ומייבשי שיער ושונות 0.11
5158 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מצלמות מצלמות וידאו 0.14
5159 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מצלמות מצלמות סטילס (גם אם יש להן אפשרות לוידאו) 0.1
5160 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים נגן DVD 0.34
5161 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים נגן blue ray 0.34
5162 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים DVD נייד עם מסך 0.17
5163 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים מכשירי רדיו לרבות רדיו-דיסק לרכב, 0.17
5164 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים רמקולים 0.68
5002 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מוצרי צריכה חשמליים אחר לפי טון 200
5165 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי נגינה וציוד סאונד כלי נגינה 0.52
5166 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי נגינה וציוד סאונד ציוד סאונד ומגברים 0.52
5167 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על אור; מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על אור; 0.03
5168 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים קונסולות משחק 0.16
5169 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים עד קילו משקל 0.08
5170 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים מעל קילו משקל 0.24
5171 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 ציוד ספורט מחשבים לרכיבת אופניים, צלילה, ריצה, חתירה וכו 0.06
5172 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים כלי עבודה ביתיים 0.3
5173 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים מקדחות עד 2קג 0.2
5174 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים מקדחות מעל 2קג 0.5
5175 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי עבודה קטנים כלי עבודה לגינה 0.5
5176 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכונות תפירה מכונות תפירה 0.46
5177 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים קטנים מכשירים רפואיים קטנים 0.15
5184 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים רפואיים קטנים מכשירים רפואיים קטנים המכילים חומ"ס כגון רכיב רדיואקטיבי 1.2
5178 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים; מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים; 0.03
5182 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים; מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים;
המכילים חומ"ס כגון רכיב רדיואקטיבי
1.0
5179 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי מדידה קטנים מכשירי מדידה קטנים 0.1
5183 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירי מדידה קטנים מכשירי מדידה קטנים
המכילים חומ"ס כגון רכיב רדיואקטיבי
1.0
5180 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים 0.76
5181 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו-וולטאיים אינטגרליים. מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו-וולטאיים אינטגרליים. 0.07
5185 (5) מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בפרטים 1 עד 3 כלי נגינה וציוד סאונד אוזניות לא לשוק המקצועי Earphones 0.02
6100 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מחשב שולחני 0.6
6101 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי שרת 1.08
6102 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי נתב מסחרי 2
6103 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מדפסות וסורקים 0.75
6104 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מגרסת נייר 0.45
6105 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מכשירי למינציה 0.45
6106 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מכשירי כריכה בחום 0.23
6107 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מקרנים עוצמת הארה עד 1500 0.23
6108 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מקרנים עוצמת הארה מעל 1500 0.34
6109 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד משרדי אלקטרוני קטן (כגון מחשבונים) 0.02
6110 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי תחנת עגינה למחשב נייד 0.08
6111 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מחשב נייד עד 12.5" 0.27
6112 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מחשב נייד מ 12.5" עד 14" 0.46
6113 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי טאבלטים 0.09
6114 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מסכים/טלוויזיות עד 15" 0.61
6115 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ציוד נלווה למחשב ( מקלדת, עכבר וכו) 0.07
6116 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי מערכת אלפסק למחשב בייתי 0.6
6117 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת מערכת ניווט 0.12
6118 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת טלפונים 0.1
6119 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת טלפונים ניידים 0.02
6120 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת מכשירי קשר 0.09
6121 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת מוצרי bluetooth 0.02
6122 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת ממיר דיגיטלי home DVB 0.15
6123 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת סטרימר Home streamer 0.2
6124 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת נתב ביתי, מודם ביתי Home Router 0.04
6125 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת נגני mp3/mp4 עד16 GB Mp3 Players > 16 GB 0.02
6126 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ תקשורת נגני mp3/mp4 מעל 16GB Mp3 Players > 16 GB 0.02
7101 סוללות סוללות סוללות המכילות עופרת Lead batteries 100
7102 סוללות סוללות סוללות המכילות ניקל קדמיום Nickel Cad batteries 1900
7103 סוללות סוללות סוללות ליתיום SO4, סוללות מימן וסוללות מסוכנות SO4 Lithium batteries 2000
7104 סוללות סוללות סוללות אחר Other batteries 612
6001 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ מחשוב- כגון: נגנים, דיסק און קי, גאדג'טים אחר לפי טון מאי מחיר לפי טון מחיר לפי טון 150
6002 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי הקפי – כגון: טונרים למדפסות, מכשירי כריכה ולמינציה,אחר מאי מחיר לפי טון מחיר לפי טון 230
6003 (6) ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"מ ציוד משרדי ותקשורת אחר (כולל רכיבים) מאי מחיר לפי טון מחיר לפי טון 200