רשימת היבואנים והיצרנים החברים בתאגיד מ.א.י

528_mai_weee_compliant רשימת החברות בתאגיד - אלו היבואנים והיצרנים אשר חתמו על הסכם והצטרפו לתאגיד ונוטלים חלק משמעותי ביישום החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012. יבואנים ויצרנים אשר הצטרפו לתאגיד מממנים פעילותו לטיפול נאות ומוסדר בפסולת אלקטרונית מתוך ראיה ארוכת טווח וברת-קיימא למען לקוחותיהם, הסביבה והדורות הבאים. אלו אשר הצטרפו חרטו על דגלם דאגה סביבתית וחזון חברתי תוך עשיה ותרומה לשיפור איכות החיים בישראל היום ובעתיד.